KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Pamukkale Turizm Sanayi Akaryakıt Tic. ve Ltd. Şti, A Pamukkale Taşımacılık Turizm Tic Ltd Şti., A Pamukkale Kargo Lojistik ve Taşımacılık A.Ş., Pamuktur Taşımacılık Turizm Tic. A. Ş. Anadolu Bilet Satış Hiz. Ve Oto. İşl. A. Ş. (birlikte “Pamukkale” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Pamukkale tarafından verilen hizmet, ürün ya da faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofis birimleri, acenteler, çağrı merkezi, bilet satış noktaları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, fuar, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Pamukkale olarak faaliyetlerimizi icra ederken; Pamukkale tarafından farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz, Kanunun 4. maddesinde öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi başta olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
Üye Olarak Hizmetlerimi Kullanmanız Durumunda Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,
Biletleme yapılabilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasını sağlamak
Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Ödeme yapabilmenizi sağlamak Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Seyahatleriniz için iletişim ve müşteri memnuniyeti sağlamak İİletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs)
Lokasyon Verileri(otobüs konum bilgileri)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Reklam Pazarlama hizmetlerinin sağlanması (ticari elektronik ileti gönderilmesi) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta) Açık rızaya tabidir.
Satış birimlerimizi ziyaret etmeniz halinde Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri ve Görsel İşitsel Kayıtlar Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Üye Olmaksızın Hizmetlerimizi Kullanmanız Durumunda Biletleme yapılabilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasını sağlamak Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Talep bilgisi, Seyahat Bilgisi, Bilet Bilgisi vs)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Ödeme yapabilmenizi sağlamak Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Seyahatleriniz için iletişim ve müşteri memnuniyeti sağlamak İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs)
Lokasyon Verileri(otobüs konum bilgileri)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Seyahat Bilgisi, Bilet Bilgisi vs)
Hukuki İşlem Verisi (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler)
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Seyahat Bilgisi, Bilet Bilgisi vs)
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki süreçlerin yürütümü Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
Müşteri İşlem Verileri (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi, Seyahat Bilgisi, Bilet Bilgisi vs)
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri
Görsel İşitsel Kayıtlar
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Web Sitemizi Ziyaret Etmeniz Halinde Web sitesinin düzgün çalışabilmesi Pazarlama Verileri(çerez verileri) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sizin profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak Pazarlama Verileri(çerez verileri) Çerez Politikası kapsamında açık rızaya tabidir.

III. Rızaya Tabi İşlemeler

Çerez Verileri: Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. “Çerez” tarayıcınıza gönderilebilen bir veridir. Tarayıcınız belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda çerezleri sisteminizde saklayabilir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerez Politikamız doğrultusunda pazarlama verileriniz, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak amacıyla işlenebilecek ve reklam çerezleri Google Şirketine aktarılabilecektir. Daha fazla bilgi için Google’ın gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye ÇEREZ POLİTİKASI linkinden ulaşabilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Çerez Verilerinizin yapılan aydınlatma, bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarınız hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça rıza göstermek istiyorsanız çerezleri kabul etmeniz yeterlidir.

İletişim verileri: Verebileceğiniz rıza doğrultusunda kampanya bildirimleri ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecektir. Bu kapsamda Pamukkale grup şirketleri ile, Şirket’in iş ortakları ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun olarak iletişim verilerinizin kampanya bildirimleri almak ve size özel tekliflerin sunulabilmesi, memnuniyet takibi, duyuru reklam, promosyon ve kampanyalar hakkında ticari elektronik iletiler gönderilerek iletişime geçilmesine ve bilgilerinizin bu amaçla kullanılmasına, bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarınız hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça rıza göstermek istiyorsanız Üye Ol sekmesindeki kutucuğu onaylamanız yeterlidir. Verdiğiniz açık rızayı üyelik ayarlarınızdan her zaman güncelleyebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar dâhilinde, mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, Şirketlerimiz bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, şubelerimiz, acentelerimiz, tedarikçilerimiz, İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, bankalar, özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirlere aktarılabilecektir. Bunların dışında rıza göstermeniz halinde “Rızaya Tabi İşlemler” başlığı altındaki çerez verileriniz Google’a aktarılabilecektir.

V. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve Güvenliği

Pamukkale Grup Şirketleri, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Pamukkale Grup Şirketleri, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirketimiz uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir

Pamukkale Grup Şirketleri,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Pamukkale Grup Şirketleri elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır

VI. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde “İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:95 Münir Birsel Plaza K:2 D:4 Çankaya / İZMİR” adresine yazılı olarak, apamukkale@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Pamukkale Grup Şirketleri’ne daha önceden bildirdiğiniz ve Pamukkale Grup Şirketleri sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@pamukkale.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Pamukkale Grup Şirketleri, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metindeki Değişiklikler

Pamukkale Grup Şirketleri, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Pamukkale Grup Şirketleri’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

26 Aralık 2019 Öncesi Kvkk Metni için tıklayınız
8 Mayıs 2023 Öncesi Kvkk Metni için tıklayınız